Kirim Surat Nyanda Pernah Balas


Utu, seorang murid SMP yang terkenal nakal, ditegur oleh Ibu Gurunya.

Ibu Guru : "Utu, kiapa kalamarin ngana nyanda maso skolah ?"
Utu : "Sakit, Nci !"
Ibu Guru : "Kiapa nyanda kirim surat ?"
Utu : "Percuma ! Nci kwa nyanda pernah balas...?????"Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar