Raja Kawin


Ada raja, kawin dengan 5 wanita bersaudara. Namanya Maribu, Marika, Marice, Marila, dan Marina. Kalau sang raja memanggil semuanya : MARIBUKACELANA, semua sini..Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar